دسته: بلاک چین

2

آیا مافیا وجود دارد؟

  چند وقتیه که وقتی با بچه های خارج از تهران حرف میزنم، خیلی هاشون از لابی گری و مافیا و تصمیم های پشت پرده در اکوسیستم استارتاپی صحبت میکنند. +”اگه بخوای موفق بشی...